Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Håll byggarbetsplatsen varm

Vi levererar tillfällig värme till byggarbetsplatser inom vårt fjärrvärmenät under den period arbetet pågår.

Företag och flerbostadshus

Så går det till

Byggvärmen fungerar som vanlig vattenburen värme, kopplad tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Det förutsätter såklart att byggarbetsplatsen ligger inom vårt nätområde.

 

Är du intresserad av byggvärme?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}