Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Sälj din överskottsel

Ny teknik gör det möjligt för dig att producera egen el, främst baserat på vind eller solkraft. Det du förbrukar kostar dig inget och det eventuella överskottet kan du sälja.

Teckna avtal hos oss

Som egenproducent får du en intäkt genom att sälja överskottsel. För att få intäkten behövs ett försäljningsavtal med oss på Affärsverken som har förmånliga avtal.

Krav för att producera egen el:

  • Elnätföretaget där anläggningen ska anslutas ska installera dubbelriktad mätare där konsumtion och produktion mäts separat.
  • Produktionen och konsumtionen ska timmätas.
  • Du ska inte producera mer än du förbrukar för eget bruk på årsbasis.
  • Du ska vara elhandelskund hos oss.

Funderar du på att skaffa en produktionsanläggning? Läs mer om att komma igång med solceller

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}