Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Delbart är hållbart i Karlskrona Solpark

Affärsverken anlägger en av Sveriges största solparker och välkomnar dig att bli delägare. Som andelsägare bidrar du till förnybar energi från Sveriges soligaste stad – och sänker dina egna elkostnader.

Som andelsägare får du

förnybart

Förnybar energi från Sveriges soligaste stad 

sänkta kostander

Sänkta energikostnader genom att vi gör avdrag för din produktion på fakturan

enkelt

Enkel tillgång och du slipper bekymra dig om att montera hemma på taket

Etapp 1

Testar text

Ge bort andelar

Det går bra att ge bort ett andelsägande i Karlskrona Solpark till någon av dina nära, oavsett var de bor eller vart de flyttar inom Sverige. Det enda kravet är att de använder Affärsverken som sin elleverantör.

En del av en hållbar utveckling

Affärsverken har tagit initiativet att anlägga solparken som en del i vår målsättning att leverera produkter och tjänster som är viktiga för samhället, som gör nytta för företag och privatpersoner och som skapar förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling.

Jag har fått solparksandelar

Beställ solparksandelar (gåva2)

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  En andelsägd solpark gör det möjligt för dig som inte har möjlighet att själv installera solceller på sitt tak eller fastighet att ha din egen solel. Alla med elförbrukning och som har Affärsverken som elleverantör kan köpa andelar. En privatkund eller företagskund kan köpa minsta andel om 0,1 KW vilket motsvarar ca 100 kWh i energi.

  Det finns ingen maxgräns för hur stor del av ens förbrukning man får köpa andelar för i föreningen Solfördelarna. En rekommendation är dock att inte köpa mer än ens förväntade förbrukning. 80% av sin förväntade förbrukning är ett bra riktmärke.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Solparkens plats är Gullberna deponi i Karlskrona. Det är en utmärkt möjlighet att använda en mark som inte går att använda till något annat. Deponin har använts till avfall från hushåll, bygg- och industri, samt avfall från Lumalampan. Att kunna bygga en solpark med förnyelsebar elproduktion och göra denna plats till en positiv känsla istället. Dessutom ligger deponin perfekt placerad i Karlskrona med söderläge.

  Området är ca 14 ha idag men vi avser att bygga på ca 7,5 ha. Planen är att bygga anläggningen i olika etapper. Vårt mål är ca 6 MW, vilket motsvarar ca 400 st normalvillors årsförbrukning. Parken byggs i 5 etapper, varje etapp är 1,2 MW.

  kWp står för kilowatt Peak. Det är hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

   

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Man kan bli direktägare om man köper en större del av anläggningen/rörelsen, där minsta del är 50 kW.

  För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris). Det finns långtidsprognoser som man kan titta på för att se vad marknaden har för tro om framtida elpris.