Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Bli stolt delägare i Karlskrona Solpark

Vi bygger en av Sveriges största solparker med bästa möjliga läge i Sveriges soligaste stad. Nu har ditt företag eller organisation chansen att gå in som så kallad direktägare – och ta del av den positiva energi som solen ger.

En klimatsmart insats

Solenergi i stor skala är en suverän teknik för att skapa och dela närproducerad el på ett enkelt, ekonomiskt och hållbart sätt. Vi hjälps åt att ta tillvara på den enorma kraft som finns i solens strålar – för en ren närmiljö och en ljus framtid.

Som direktägare i Karlskrona Solpark gör du verklighet av företagets miljötänk. Ni äger en del i rörelsen som motsvarar minst 50 kW och bidrar till förnybar energi utan några som helst bekymmer. Vi på Affärsverken tar hand om projekteringen, ni tar hand om avkastningen. Ägandedelen hanteras som en materiell anläggningstillgång i direktägarens bokföring.

Genom Karlskrona Solpark kan ditt företag göra en konkret och klimatsmart insats i linje med de lokala, nationella och global målen för en hållbar utveckling. Det är bra för närmiljön och för en säker framtida energiförsörjning.

Vill ditt företag bli direktägare i solparken?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  En andelsägd solpark gör det möjligt för dig som inte har möjlighet att själv installera solceller på sitt tak eller fastighet att ha din egen solel. Alla med elförbrukning och som har Affärsverken som elleverantör kan köpa andelar. En privatkund eller företagskund kan köpa minsta andel om 0,1 KW vilket motsvarar ca 100 kWh i energi.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Solparkens plats är Gullberna deponi i Karlskrona. Det är en utmärkt möjlighet att använda en mark som inte går att använda till något annat. Deponin har använts till avfall från hushåll, bygg- och industri, samt avfall från Lumalampan. Att kunna bygga en solpark med förnyelsebar elproduktion och göra denna plats till en positiv känsla istället. Dessutom ligger deponin perfekt placerad i Karlskrona med söderläge.

  Området är ca 14 ha idag men vi avser att bygga på ca 7,5 ha. Planen är att bygga anläggningen i olika etapper. Vårt mål är ca 6 MW, vilket motsvarar ca 400 st normalvillors årsförbrukning. Parken byggs i 5 etapper, varje etapp är 1,2 MW.

  kWp står för kilowatt Peak. Det är hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

   

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris). Det finns långtidsprognoser som man kan titta på för att se vad marknaden har för tro om framtida elpris.