Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Ett bolag med många möjligheter

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare; hållbarhet och bra service.

 

Våra affärsområden

El

Affärsverken äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona. Vi arbetar även med energieffektivisering, paketlösningar av solceller, Karlskrona solpark, laddstolpar och miljövänlig elhandel till kunder över hela Sverige.

Våra affärsområden

Renhållning

Vi tar hand om allt hushållsavfall på våra avfalls- och återvinningsanläggningar. Vi har även en mängd renhållningstjänster för privat- och företagskunder.

Våra affärsområden

Skärgårdstrafik

Våra skärgårdsbåtar är en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör både reguljära turer och hyr ut båtarna för privata arrangemang.

Våra affärsområden

Fjärrvärme

Vi levererar fjärrvärme främst baserad på förnyelsebara material. Dessutom erbjuder vi komfortkyla och smarta energitjänster.

Våra affärsområden

Stadsnät

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska stadsnätet i Karlskrona. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du själv kan välja tjänst och tjänsteleverantör.

Verksamheten

Hållbarhet

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Hur vi väljer att hantera våra uppdrag är av stor betydelse för framtiden och för ett hållbart samhälle.