Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Tillgänglighet

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från affarsverken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till info@affarsverken.se, eller ringa kundservice 0455-783 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till webben@affarsverken.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan, vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmän kommentar gällande hela webbplatsen.

iframe används på denna webbplatsen. Arbete pågår att minimera användning av iFrame.

Talande webb har i dagsläget problem med uppläsning av telefonnummer.

Tjänster som ligger utanför affarsverken.se har okänd tillgänglighetsstatus.

Problem vid användning utan synförmåga

Vissa sidor innehåller pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och kan orsaka problem vid uppläsning.

Webbplatsen har begränsat stöd för vissa uppläsande hjälpmedel.

Inloggning på mina sidor är delvis uppdaterad med möjlighet att logga in med Bank-ID, men den gamla inloggningen med lösenord är inte tillgänglighetsanpassad ännu.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Vissa sidor innehåller pdf-dokument med otillräcklig kontrast och kan orsaka problem vid läsning.

Webbplatsen har begränsat stöd för vissa uppläsande hjälpmedel.

Inloggning på mina sidor är delvis uppdaterad med möjlighet att logga in med Bank-ID, men den gamla inloggningen med lösenord är inte tillgänglighetsanpassad ännu.

Problem vid användning utan hörsel

En del Youtube filmer saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

En del Youtube filmer saknar textning.

Oskäligt betungande anpassning

Affärsverken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inloggade sidor, kartor för laddstolpar, kartor för återvinningscentraler och Skärgårdstrafiken (tidtabell och karta) på affarsverken.se är idag inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av affarsverken.se.

Senaste bedömningen gjordes den 16/9 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16/9 2020.