Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Avsluta ditt nätavtal vid flytt

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt nätavtal här. Du får en bekräftelse på din uppsägning via mail om du uppger e-postadress annars skickas den till dig. Ditt nätavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare

Uppsägningen ska ske minst 3 vardagar innan du flyttar. Mot en extra jouravgift på 600 kr inkl. moms kan du säga upp ditt elavtal med en dags varsel. Detta väljer du genom att kryssa i rutan nedan. 

Fyll i dina uppgifter för att avsluta nätavtalet