Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Självbetjäningstjänster

Snabblänkar

Fler relevanta sidor och artiklar

Vanliga frågor och svar

  Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet finns det många alternativ till latrinhämtning. Kostnaderna för installation av mulltoalett eller liknande tjänas snart in. Installation av toalettlösning kräver anmälan hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun.

  Kontakt installation av alternativ toalettlösning
  Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  telefon 0455-32 20 01
  e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om du ändå vill ha ett abonnemang för latrinhämtning kontaktar du vår kundservice.

  Kostnad för hämtning (gäller latrin och inte mulltoaletten):
  Året runt - hämtning varannan vecka: 17 895 kr inkl moms
  Sommar - hämtning varannan vecka: 9 930 kr inkl moms

  Här kan du läsa kommunens föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona. Där hittar du både dina och Affärsverkens skyldigheter när det gäller avfall. 

  Deponi kallas det avfall som inte är brännbart. Till exempel keramik, rakblad eller dricksglas. Detta lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Vi kan även hämta deponi vid din villa var åttonde vecka. Lägg då deponin i en säck vid dina sopkärl.

  Läs vår hjälpartikel om deponi

  Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

  Mer information om vad som händer med avfallet

  Mer information om Mat separat

  https://www.affarsverken.se/Privat/Renhallning/Sa-sorterar-du/

  Prova gärna vår sorteringsbot

  På din faktura kan du se om du har hämtning jämn eller udda vecka (om du har hämtning varannan vecka) samt vilken veckodag vi tömmer. Om du har hämtning var fjärde vecka kan du på fakturan se vilken startvecka du har samt vilken veckodag vi tömmer.

  Här hittar du vilka veckor vi tömmer när du har hämtning var fjärde vecka

  Kärlen placeras olika beroende på om det är en baklastande eller en sidolastande sopbil som hämtar ditt avfall.

   

  Förutom att vi hämtar hushållsavfallet tömmer vi också kärlen på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna, där du lämnar avfallet du sorterat. Det sorterade avfallet från hushåll, företag, återvinningsstationer och återvinningscentraler körs till vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan strax norr om Karlskrona.