Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Bli elproducent

Som elkund hos oss har du möjlighet att producera egen el, främst baserat på vind eller solkraft. Du bidrar till mer förnybar el på marknaden, sänker ditt elpris och kan sälja ditt eventuella överskott.

Solceller och mikroproduktion

Alla kan göra en insats

Du kan bidra till att mer miljövänlig el produceras. Villa och fastighetsägare kan installera solceller eller andra produktionsanläggningar. Bor du i lägenhet kan du köpa andelar i Karlskrona Solpark. Då följer dessutom solkraften med dig – även om du skulle flytta.