Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Teckna elavtal direkt!

Till dig som bor i en BRF, förvaltad av PH Konsult och Förvaltning AB erbjuder vi ett förmånligt avtal. Självklart kommer all el från förnybara energikällor.

Fast elpris med rörlig områdesjustering

Ett traditionellt elavtal med fast pris. Du har samma elpris per kilowattimme under hela bindningstiden.

Schysst elhandel

Affärsverken är nu granskade och godkända enligt Energiföretagens certifikat ”Schysst Elhandel”! Detta innebär att vi uppfyller 17 kundlöften som energibranschen har satt upp med kundernas bästa i åtanke.

Affärsverken blir därmed ett av de tio första företagen i Sverige att certifiera sig!

Som kund hos Affärsverken får du

  • 100% förnybar el från sol, vindkraft, vatten eller biobränsle.
  • lokalt producerad och förnybar el delvis från kraftvärmeverket i Karlskrona
  • i god tid innan ditt avtal löper ut ett nytt elerbjudande från oss,
  • bestämma när du vill få din leverans av el upp till sex månader framåt.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}