Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Vad kul att du är medlem i Fastighetsägarna!

Det betyder att du kan ta del av de förmåner som vårt samarbete omfattar. Hos oss tecknar du vårt förmånliga elavtal, framtaget just för er. Dessutom får du rabatt när du köper solcellspaket, tecknar serviceavtal och bokar energirond för fjärrvärme. I Karlskrona Stadsnät kan ni ta del av vårt koncept speciellt framtagen för fastighetsägare.

Förmånligt elavtal

Vi erbjuder produkten Fastighetsägarportföljen till er som är medlemmar. Produkten innebär en portföljförvaltning, utifrån en samförvaltningsmodell, och vänder sig till dig som har en förbrukning upp till 1 GWh. Du får rapportering och återkoppling på förvaltningen en gång per år.

Solcellspaket

Solceller är en bra investering. Panelerna håller länge och ger garanterad avkastning vilket ökar värdet på din fastighet. Dessutom bidrar du till mer förnybar el på marknaden och kan sälja ditt eventuella elöverskott. Du har 3 % rabatt på våra solcellspaket.

Fjärrvärme

Fjärrvärme passar dig som vill ha enkel och pålitlig uppvärmning. Som företagare är det mycket värt att slippa bränslehantering, sotning eller problem med värmepumpar. Dessutom är fjärrvärmen ett bra miljöval och ofta billigare än el och olja.

Serviceavtal

Affärsverken har tillsammans med Fastighetsägarna arbetat med utveckling av serviceavtal fjärrvärme för medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att ta del av grundpaket och utökat serviceavtal gällande fjärrvärmecentral till rabatterat pris.

Fiberanslutning

Vi kan erbjuda fastighetsägare till flerfamiljshus en gratis anslutning av sin fastighet, under förutsättning att fastigheten ligger i område där arbete pågår. Som fastighetsägare låter du sedan hyresgästerna själva välja sina tjänster.

Fastighetsägarnas stadsnätskoncept

Vi hjälper dig att modernisera din fastighet med ny teknik genom att dra in fiber till varje lägenhet. Det ger er attraktiva lägenheter och större valfrihet för era hyresgäster att kunna ta del av den senaste tekniken och TV-utbudet. I avtalet, som är på 5 år, ingår installation och service utan extra kostnad.

Schysst elhandel

Affärsverken är nu granskade och godkända enligt Energiföretagens certifikat ”Schysst Elhandel”! Detta innebär att vi uppfyller 17 kundlöften som energibranschen har satt upp med kundernas bästa i åtanke.

Affärsverken blir därmed ett av de tio första företagen i Sverige att certifiera sig!

Avfallstjänster

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus kan förbättra miljön och spara pengar genom att underlätta för dina boende att sortera.

Vi erbjuder även fastighetsnära hämtning av förpackningar, trycksaker, el-avfall och wellpapp. Vi tillhandahåller informationsskyltar att sätta i anslutning till kärlen och sorteringsguider att dela ut till de boende.

Bli andelsägare i Karlskrona Solpark

Som andelsägare i Karlskrona Solpark får du förnybar energi från Sveriges soligaste stad, sänkta energikostnader genom att vi gör avdrag för din produktion på fakturan och enkel tillgång. Du slipper bekymra dig för att montera hemma på taket samtidigt som du gör en insats för miljön.

Visningsel - smidigt för alla parter

Vi erbjuder även er visningsel, för att underlätta administration och erbjuda era hyresgäster en högre servicegrad vid in- och utflyttning. Visningsel innebär att fastighetsägaren har obruten leverans i lägenheter och lokaler som står outhyrda. Det är du som fastighetsägare som står för elen mellan två hyresgäster. Har du visningsel stänger vi inte av mätaren vid varje utflytt och du slipper skriva ett nytt nätavtal varje gång du behöver el, vid exempelvis renovering.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}