Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Hjälp vid elinstallationer

Tänk på att elinstallationer som gäller utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning ska utföras av en elinstallatör eller av yrkesman under överseende av elinstallatör.

Föranmälan och kabelvisning

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till om vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan. Krävs det grävning i marken behöver du boka en ledningsvisning så du får se kabel- och ledningssträckningen i det aktuella området.

Läs mer i vår hjälpartikel: Att tänka på vid elarbeten och installationer 

Tillfällig el

Behöver du tillfällig el för ett specifikt projekt? Vi levererar el där du behöver den – när du behöver den. Kontakta oss!

Nyanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar nyanslutas eller utöka befintligt abonnemang? Här hittar du priser för anslutning av säkring eller hög- och lågspänning.

För elinstallatörer

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats, samt tillfälliga anslutningar, ska anmälas till oss. Blanketter finns här.

För- och färdiganmälan 

Elinstallation (pdf)
Tillfällig anslutning (pdf)