Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Slamtömning av enskilda avlopp

Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system; slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för bad/disk/tvätt (BDT-anläggning).

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende görs i samarbete med SUEZ.

Du som har fastighet med permanentboende behöver utföra slamtömning minst en gång per år. 

För fritidsfastighet ska slamtömning utföras minst en gång vartannat år.

Ensamboende på en fastighet kan ansöka om slamtömning vartannat år. Du ansöker hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun. Kravet är en godkänd, fungerande slamavskiljare med trekammare.

Tömning av avskiljare med infiltration

Ordinarie pris:

0-4 m³:       1 315 kr
4-7 m³: 1 875 kr
7-10 m³:  2 480 kr
mer än 10 m³:  500 kr*
  *(per påbörjad m3 utöver 10 m3 

 

Priser för extra tömningar

Extra tömning (inom fem arbetsdagar):  600 kr + ord. pris
Akut tömning under arbetstid (inom 24h): 1 655 kr + ord. pris
Akut tömning utanför arbetstid (inom 24h):  3 225 kr + ord. pris

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en 
sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma

Tömning av sluten tank

Ordinarie pris:

0-4 m³: 1 315 kr
4-5 m³: 1 555 kr
5-6 m³:  1 755 kr
6-7 m³:       1 955 kr
7-10 m³: 2 480 kr

 

Priser för extra tömningar

Extra tömning (inom fem arbetsdagar):  600 kr + ord. pris
Akut tömning under arbetstid (inom 24h): 1 655 kr + ord. pris
Akut tömning utanför arbetstid (inom 24h):  3 225 kr + ord. pris

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en
sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma

Hämtning av fosforfilter/säck

Vi hämtar ditt fosforfilter/filtersäck. Bytet i din anläggning ombesörjer du själv och den förbrukade säcken ställs ut vid farbar väg för hämtning.

Pris:

Hämtning och behandling av 500 kg:   1 655 kr 
Hämtning och behandling av 1000 kg:    2 065 kr

Tömning av BDT-anläggning (bad, disk och tvätt)

Tömning av BDT-anläggning sker efter önskemål. Tömning kan ligga på intervall alternativt beställas vid behov.

Pris:

Tömning av BDT-anläggning: 905 kr

Om tömningen görs i samband med tömning av slamavskiljare eller tank betalar du 580 kr. Skriv i beställningsformulärets meddelandefält om du har en ordinarie tömning på gång och du vill göra båda samtidigt. 

Beställ slamtömning

För akuta tömningar ring vår kundservice på 0455-783 00 eller chatta med oss.
Vill du ha en tömning utanför kontorstid ringer du istället 0470-228 69.

För övriga beställningar, fyll i formuläret nedan.

Tänk på att

För att vi ska kunna komma fram och tömma din anläggning behöver vägen uppfylla vissa krav.

 • Färdvägen ska ha 3,5 m fri bredd.
 • Fritt från grenar, buskar och andra hinder 1 m utanför körbanan. 
 • Fritt från grenar och buskar till en höjd av minst 4,6 m.
 • Vid återvändsgata ska vändplats vara tillräckligt stor för renhållningsfordonet.
 • Väg/uppställningsplats måste klara belastningen av en lastbil.
 • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.

Vid förhindrad tömning tar vi ut en avgift på 415 kr.

Frågor och svar

  Alla fastigheter måste tömmas varje år med undantag för vissa ensamboenden och fritidsfastigheter som bara behöver slamtömmas vartannat år.

  En extra kostnad på 3 225 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0470-228 69

  Tömning utförs inom 24 timmar. En extra kostnad på 1 655 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0455-783 75

  Tömning sker inom fem arbetsdagar. En extra kostnad på 600 kronor utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0455-783 75

  Kontakta oss, så ska vi försöka hjälpa dig.
  OBS vi spolar inte ledningar i själva bostadshuset.

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.