Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Lämna förpackningar och tidningar

Sortera förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka 50 återvinningsstationerna som är tillgängliga dygnet runt. Dessa är oftast placerade på allmänna områden vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Återvinningsstationer

Hitta din återvinningsstation

Vi på Affärsverken sköter återvinningsstationerna inom Karlskrona kommun på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Frågor och svar

    På återvinningscentralen slänger du grovavfall det vill säga större saker, som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

    En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältans återvinningscentral.

    Öppettider för återvinningscentraler.

    Är det skräpigt och ofräscht på din återvinningsstation? Här anmäler du det (Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida)

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.