Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Google Translate:

Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

Stadsnätet för framtidens digitala affärer

Stadsnätet erbjuder produkter och företagstjänster för dig som behöver trygg och snabb anslutning, antingen inom stadsnätet företag emellan, eller ut mot internet.

Företagstjänster

Anslut företaget och ta del av våra tjänster

Affärsverken bygger målmedvetet ut stadsnätet i Karlskrona. Vi utvecklar det i takt med de ständigt högre prestandakraven och idag är en mängd fastigheter och företag anslutna.

Med stadsnätet får du

  • Stabilitet. En framtidssäker internetanslutning.
  • Driftsäkerhet. Stadsnätet fungerar oavsett väder och vind.
  • Kapacitet. Ingen annan konkurrerar om din kapacitet och det är enkelt att uppgradera kapacitet vid behov.
  • Valfrihet. Du väljer den tjänsteleverantör som passar dig och låser dig inte till en operatör.

Serviceavtal

För att försäkra dig om något skulle hända med ditt fastighetsnät, kan du som kund teckna ett serviceavtal med oss. Detta innebär att vi mot en månadskostnad reparerar specificerade delar av fastighetsnätet som är skadade.

Är du intresserad av ett serviceavtal för ditt fastighetsnät?

Bredbandstjänster för företag

Via vår portal Karlskronaporten hittar du tjänster inom internet, tv och telefoni och kan välja kapacitet efter företagets förutsättningar. Är du osäker på vilken kapacitet ditt företag behöver? Använd Tjänsteguiden.

Varför välja stadsnätet?

Vi har en stark, lokal förankring och lång erfarenhet av att bygga och driva fibernät. Vi är en trygg aktör som kan skräddarsy företagstjänster. Stadsnätet övervakas dygnet runt och vi har alltid personal i beredskap.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}